Organizácia starostlivosti o pacientov s FH

Obsah

Prejdite na kapitolu kliknutím na jej názov.

1. Koordinačné centrum pre familiarne hyperlipidémie
2. Centrá MEDPED na Slovensku
3. DNA diagnostika FH/FDB
4. Register pacientov s FH - dotazník

1. Koordinačné centrum pre familiarne hyperlipidémie

V roku 2004 bolo zriadené Národné referenčné centrum pre familiárne hyperlipoproteinémie, ktoré v rámci svojej komplexnej činnosti:

1. usmerňuje činnosť univerzálneho skríningu hyperlipoproteinémie v 40. roku života,

2. zabezpečuje spoluprácu s regionálnymi ambulanciami pre familiárnu hyperlipoproteinémiu v dospelom veku a praktickými lekármi,

3. zabezpečuje a koordinuje: špecializované laboratórne vyšetrenia – DNA, FDB analýzu, apo E polymorfizmy, separatívnu ultracentrifugáciu plazmatických lipoproteínov, DNA banku a DNA diagnostiku, spoločný software na zber dát a zber biologického materiálu na DNA analýzu,

4. rozširuje molekulárnu analýzu mimo rámec familiárnej hypercholesterolémie,

5. zabezpečuje pre pacientov so zriedkavými FHLP alebo závažnými formami FHLP odborné diagnostické vyšetrenia na zahraničných pracoviskách,

6. zabezpečuje pre pacientov so zriedkavými FHLP alebo závažnými formami FHLP terapiu,

7. zabezpečuje LDL aferézu a plazmaferézu ako terapeutickú metódu u homozygotov s FH, heterozygotov rezistentných na liečbu, ktorí majú vysoké kardiovaskulárne riziko v sekundárnej prevencii, plazmaferézu u pacientov s primárnou chylomikronémiou a akútnou pankreatiídou,

8. predkladá vedecko-technické projekty, zabezpečuje prednáškovú činnosť, www stránku a vedecko-výskumnú činnosť, realizuje postgraduálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov, stredných zdravotníckych pracovníkov, osvetu pacientov a laickej verejnosti.

Kontaktné údaje centra

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Koordinačné centrum pre familiarne hyperlipidémie
Limbová 12
833 03 Bratislava

E-mail: medpedfh@gmail.com
Webová stránka: www.szu.sk

Vedúca KC

Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

Zástupca KC

Doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

(späť na obsah)

2. Centrá MEDPED na Slovensku

(späť na obsah)

3. DNA diagnostika FH/FDB

Od roku 2011 vykonáva DNA diagnostiku monogénovo podmienej hypercholesterolémie Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu & DIABGENE, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava.

(späť na obsah)

4. Register pacientov s FH

(späť na obsah)

« 2024 »
« jún
júl
august »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dôležité termíny

« 2024 »
« jún
júl
august »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4