Organizácia starostlivosti o pacientov s FH

Obsah

Prejdite na kapitolu kliknutím na jej názov.

1. Národné referenčné centrum
2. Centrá MEDPED na Slovensku
         2.1 Bratislava
         2.2 Levice
         2.3 Žilina
         2.4 Košice
         2.5 Poprad
         2.6 Lučenec
         2.7 Pezinok
         2.8 Malacky
         2.9 Námestovo
         2.10 Rožňava
         2.11 Piešťany
         2.12 Nitra
         2.13 Malacky
         2.14 Bardejov
3. DNA diagnostika FH/FDB
4. Register pacientov s FH - dotazník

1. Národné referenčné centrum

V roku 2004 bolo zriadené Národné referenčné centrum pre familiárne hyperlipoproteinémie, ktoré v rámci svojej komplexnej činnosti:

1. usmerňuje činnosť univerzálneho skríningu hyperlipoproteinémie v 40. roku života,

2. zabezpečuje spoluprácu s regionálnymi ambulanciami pre familiárnu hyperlipoproteinémiu v dospelom veku a praktickými lekármi,

3. zabezpečuje a koordinuje: špecializované laboratórne vyšetrenia – DNA, FDB analýzu, apo E polymorfizmy, separatívnu ultracentrifugáciu plazmatických lipoproteínov, DNA banku a DNA diagnostiku, spoločný software na zber dát a zber biologického materiálu na DNA analýzu,

4. rozširuje molekulárnu analýzu mimo rámec familiárnej hypercholesterolémie,

5. zabezpečuje pre pacientov so zriedkavými FHLP alebo závažnými formami FHLP odborné diagnostické vyšetrenia na zahraničných pracoviskách,

6. zabezpečuje pre pacientov so zriedkavými FHLP alebo závažnými formami FHLP terapiu,

7. zabezpečuje LDL aferézu a plazmaferézu ako terapeutickú metódu u homozygotov s FH, heterozygotov rezistentných na liečbu, ktorí majú vysoké kardiovaskulárne riziko v sekundárnej prevencii, plazmaferézu u pacientov s primárnou chylomikronémiou a akútnou pankreatiídou,

8. predkladá vedecko-technické projekty, zabezpečuje prednáškovú činnosť, www stránku a vedecko-výskumnú činnosť, realizuje postgraduálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov, stredných zdravotníckych pracovníkov, osvetu pacientov a laickej verejnosti.

Kontaktné údaje centra

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Národné referenčné centrum pre familiárne hyperlipoproteinémie
Limbová 12
833 03 Bratislava

Telefón: +421 2 5937 0917
Mobil: +421 911 593 693
E-mail: medped@szu.sk
Webová stránka: www.szu.sk

Vedúca NRC

Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

Zástupca NRC

MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

(späť na obsah)

2. Centrá MEDPED na Slovensku

2.1 Bratislava

Koordinátor MED PED
Mgr. Zuzana Obernauerová
Centrála MED PED, Bratislava

Mobil: +421 907 743 319
Email: zuzanaoberka@gmail.com

Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
Metabolické centrum MUDr. Kataríny Rašlovej, s. r. o.
Ďumbierska 32, 831 01 Bratislava

Mobil: +421 905 940 282
Email: raslova.katarina@gmail.com
Web: www.metabolickecentrum.sk

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK, s. r. o.
Cukrová 3, 811 08 Bratislava

Telefón: +421 2 5262 0738
Email: metabol.klinik@zoznam.sk
Web: www.metabolklinik.sk

MUDr. Adriana Nogeová, CSc.
Detská endokrinologická ambulancia, Klinika pre deti a dorast
A. Getlíka LF SZU a UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11, 851 07 Bratislava - Petržalka

Telefón: +421 2 6867 3065
Telefón 2: +421 2 6867 2677
Email: nogeova1@gmail.com

MUDr. Branislav Vohnut, PhD.
Ambulancia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 14, 831 01 Bratislava

Mobil: +421 949 824 715
Email: bvohnout@yahoo.com

2.2 Levice

MUDr. Karin Bálinth
Interné oddelenie (MUDr. Sirotiaková), Nemocnice s poliklinikami n.o.
SNP 19, 934 01 Levice

Telefón: +421 36 637 9399
Email MUDr. Bálinth: karinabal@centrum.sk
Email MUDr. Sirotiaková: jana.sir@nsplevice.sk

MUDr. Daniela Virgová
Ambulancia detskej endokrinológie, Nemocnice s poliklinikami n.o.
SNP 19, 934 01 Levice

Mobil: +421 901 795 015
Email: daniela.virgova@nsplevice.sk

2.3 Žilina

MUDr. Ingrid Bugáňová
MEDIVASA, s. r. o. - Diabetologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 8187, 010 01 Žilina

Telefón: +421 41 562 5782
Mobil: +421 905 270 161
Email: bugan-i@slovanet.sk

MUDr. Slavomíra Kyšková
PENDIA, s. r. o. - Ambulancia detskej endokrinológie
Hálkova 3, 010 01 Žilina

Telefón: +421 41 562 6411
Mobil: +421 903 858 525
Email: kyska@stonline.sk

2.4 Košice

MUDr. Angela Molčányiová, PhD.
Ambulancia pre pouchy metabolizmu, UN L. Pasteura Košice
Rastislavova 43, 041 90 Košice

Telefón (pracovňa): +421 55 615 2471
Telefón (ambulancia): +421 55 615 2248
E-mail: molcanyia@fnlp.sk

MUDr. Jana Šaligová, MUDr. Ľudmila Potočňáková
Ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov a preventívnej kardiológie,
Detská fakultná nemocnica Košice
Trieda SNP 1, 040 11 Košice

Telefón: +421 55 633 1503
Mobil: +421 903 340 688
E-mail MUDr. Šaligová: jana.saligova@gmail.com
E-mail MUDr. Potočňáková: lpotocnakova@gmail.com

MUDr. Miriam Kozárová, PhD.
IV. interná klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura Košice
Rastislavova 43, 041 90 Košice

Mobil: +421 903 264 223
E-mail: miriam.kozarova@gmail.com

2.5 Poprad

MUDr. Michaela Kadurová
Špecializovaná ambulancia pre familiárne hyperlipoproteínémie, TATRAVAGÓNKA, a. s.
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad

Telefón: +421 52 711 2225
Mobil: +421 905 415 958
Email (osobný): kadurova@gmail.com
Email (pracovný): michaela.kadurova@tatravagonka.sk

MUDr. Marianna Debreová
LIPMET, s. r. o. - Detská endokrinologická ambulancia
Novomeského 3918, 058 01 Poprad

Telefón: +421 52 776 4360
Mobil: +421 915 258 248
Email: lipmet@seznam.cz

2.6 Lučenec

MUDr. Ján Nociar
KARDIOMED, s. r. o., Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec
Námestie republiky 15, 984 39 Lučenec

Telefón: +421 47 431 1340
Mobil: +421 905 316 140
Email: nociar@avexis.sk

2.7 Pezinok

MUDr. Adriana Šimková
dr. med. PV., s. r. o. - Všeobecná ambulancia pre dospelých
Hollého 2, 902 01 Pezinok

Mobil: +421 903 515 510
Email: lekarka.pezinok@gmail.com

2.8 Malacky

MUDr. Eva Sláviková
Pediatrická ambulancia
Ľudovíta Fullu 527, 901 01 Malacky

Mobil: +421 902 832 321
Email: p.slavik@stonline.sk

2.9 Námestovo

MUDr. Alexander Klabník
Kardiologická ambulancia, Oravská poliklinika Námestovo
Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo

Mobil: +421  944 728 767
Email: klabnik@oralek.sk

2.10 Rožňava

MUDr. Dalibor Šošovec
DIAB, s. r. o. - Diabetologická ambulancia
Zahradnícka 5, 048 01 Rožňava

Telefón: +421 58 788 1076
Email: diarv@azet.sk

2.11 Piešťany

MUDr. Katarína Gonová
Interná ambulancia
Vila Alexander 1
Winterova 41, 921 01 Piešťany

Mobil: +421  905 404 797
Email: kgonova@yahoo.com

2.12 Nitra

MUDr. Peter Minárik
Interná, angiologická ambulancia
Špitálska 6, 950 01 Nitra

Mobil: +421  907 705 249
Email: peterminarik@atlas.sk

2.13 Malacky

MUDr. Ivana Krchňáková
Niobé, s. r. o. - Interná ambulancia
Záhorácka 5477/15, 901 01 Malacky

Telefón: +421 34 773 1285
Email: krchnakova.ivana@gmail.com

2.14 Bardejov

MUDr. Mária Vašková
Diabetologická ambulancia/internista- Doctor Mária, s. r. o.
Sv. Jakuba 16, 085 01 Bardejov

Mobil: +421  902 240 704
Email: dr.vaskova@gmail.com

(späť na obsah)

3. DNA diagnostika FH/FDB

Od roku 2011 vykonáva DNA diagnostiku monogénovo podmienej hypercholesterolémie Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu & DIABGENE, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava.

(späť na obsah)

4. Register pacientov s FH - dotazník

Dotazník si môžete stiahnuť tu (.pdf, 173 kB).

(späť na obsah)

 

« 2018 »
« august
september
október »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30